Begroting 2018

Home

Welkom op de digitale begroting van de gemeente Haarlem. Hiermee geeft het college van burgemeester en wethouders inzicht in de plannen voor 2018 en verder.

In de begroting wordt vooruit gekeken door de besluiten uit de Kadernota 2017 verder te concretiseren. Zo wordt er versneld op de transformatie sociaal domein en op het gebied van duurzaamheid. De bezuinigen op de openbare ruimte worden teruggedraaid en de vaste schuld daalt verder.

Deze begroting is de laatste begroting van dit college. Er wordt naast vooruitgekeken, dan ook teruggekeken naar wat er samen met de stad is gedaan: van 'Samen doen' naar 'Samen gedaan'.