Begroting 2018

Hieronder wordt inzicht gegeven in het aantal fte en de personeelslaten in de oude structuur (2017). In 2018 wordt in de ambtelijke organisatie van de gemeente Haarlem het hoofdafdelingenmodel losgelaten, een definitief organogram van de gewijzigde organisatiestructuur is op dit moment nog niet weer te geven.

(bedragen x €1.000)

Begroting personele lasten

FTE
Formatie in 2018

Salaris en sociale lasten

Overig

Totaal

Bestuur

Raad

39,0

936

128

1.064

College van burgemeester en wethouders

6,0

781

26

807

Voormalig personeel bestuur

31,0

225

Totaal bestuur

76,0

1.942

154

1.871

Huidig personeel o.b.v. hoofdafdelingen

Directie

2,0

297

5

302

Concernstaf

31,4

2.623

46

2.669

Griffie

7,6

633

4

637

Middelen & Services

202,2

14.650

415

15.065

Stadszaken

166,3

12.901

254

13.155

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

210,3

14.040

230

14.270

Dienstverlening, Veiligheid en Vergunningen

233,7

15.153

644

15.798

Gebiedsontwikkeling en Beheer

127,2

9.028

335

9.363

Totaal huidig personeel

980,8

69.326

1.934

71.259

Totaal

1.056,8

71.268

2.087

73.130