Begroting 2018

College van burgemeester & wethouders

J. Wienen, Burgemeester
Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en voorzitter van de gemeenteraad
J. Langenacker, Wethouder (PvdA)
Portefeuille: Werk, Economische en Sociale Zaken, Wonen en Coördinatie sociaal domein
C.Y. Sikkema, Wethouder (GLH)
Portefeuille: Beheer en Onderhoud, Duurzaamheid en Mobiliteit
M. Snoek, Wethouder (CDA)
Portefeuille: Jeugd, onderwijs en sport
J. van Spijk, Wethouder (D66)
Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling en Monumenten, MRA, Financiën, Dienstverlening en Burgerparticipatie
J. Botter, Wethouder (D66)
Portefeuille: Welzijn en Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed
J. Scholten, Gemeentesecretaris

Gemeenteraad

D66 ( 7 zetels)
mw. D. Leitner, dhr.P. Spijkerman, mw. F.G. Cannegieter, Mw. A. Dekker, dhr. M. de Groot, dhr. B. van Leeuwen, dhr. M.J.A.E. Rijssenbeek
PvdA (5 zetels)
dhr. J. Fritz, dhr. M.H. Brander, dhr. J.A.F. van der Bruggen, mw. M.C.M. Schopman,
mw. D. van Loenen
GroenLinks (5 zetels)
mw. M.D.A. Huysse, dhr.
A. Azannay, dhr. R.H. Berkhout, dhr. B. Gün, mw. Z. Klazes
VVD (5 zetels)
dhr. W.R. van Haga, dhr. J. Boer, mw. H.A. van der Smagt, mw. M.A. Sterenberg
, dhr. W.J. Rutten
CDA (4 zetels)
dhr. G.B. van Driel, dhr. M. El Aichi, mw. E. de Raadt, dhr. J.J. Visser

SP (4 zetels)
dhr. F.H. Garretsen, dhr. A.F. Bloem, mw. J. van Ketel, mw. S. Özogul-Özen

Ouderenpartij Haarlem (2 zetels)
dhr. F.N.G. Smit, mw.
F. de Leeuw
Actiepartij (2 zetels)
dhr. G. Hulster, dhr. J.M. Baaijens
Christenunie (1 zetel)
dhr. F.C. Visser

Trots (1 zetel)
dhr. A.P.D. van den Raadt

Hart voor Haarlem (1 zetel)
mw. L.C. van Zetten
Fractie Mohr (1 zetel)
dhr. D. Mohr
Fractie van M. Aynan (1 zetel)
dhr. M. Aynan

Griffier
mw. J.S. Spier